Home
2017 r
Piątek, 18 stycznia 2019r.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zachowuje zdolność do realizacji zadań w trzech obszarach odpowiedzialności: Systemie Wykorzystania Doświadczeń,  Narodowym Systemie Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania oraz Standaryzacji Operacyjnej SZ RP.

W obszarze Standaryzacji Operacyjnej SZ RP opracowano i wprowadzono do użytku w resorcie ON 10 dokumentów:

 • DD-2.1(B) – Procedury rozpoznawcze,
 • DD-2.4(A) – Rozpoznanie radioelektroniczne,
 • DD-3.10(A) – Operacje informacyjne,
 • DD-3.18(A) – Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w operacjach połączonych,
 • DD-3.30 – Ogień połączony w operacji,
 • DD-3.4.5(A) – Wojskowe wsparcie stabilizacji i odbudowy,
 • DD-3.10.1(B) – Operacje Psychologiczne,
 • DD-4.7(B) – Zabezpieczenie paliwowe,
 • DU-3.3.49(G) – Użycie śmigłowców w działaniach lądowych,
 • DT-3.1.6(D) tom 1 – Morska walka minowa. Zasady ogólne.

Wprowadzono do użytku w resorcie ON 3 dokumenty w wersji oryginalnej:

 • ATP-3.3.4 – Volume II, Air-to-Air Refuelling (AAR) Doctrine,
 • AIntP-4 – Generic Enemy Forces,
 • ALP-4.2(B) – Land Forces Logistic Doctrine.

Przesłano do wprowadzenia w resorcie ON 3 dokumenty:

 • DD-3.31(A) – Maskowanie operacyjne,
 • DD-3.4.4(A) – Działania przeciw-rebelianckie,
 • DU-7.3.4.1(B) – Kształcenie i szkolenie do operacji pokojowych.

Opracowano, przy współudziale z ZZWT Kraków, 7 kursów e-learningowych:

 • D-3(B) – Doktryna prowadzenia operacji połączonych,
 • D-5 – Doktryna planowania na poziomie strategiczno – operacyjnym,
 • DD-3.2(A) – Działania lądowe w operacjach połączonych,
 • DD-3.5(A) – Operacje specjalne,
 • DD-3.30 – Ogień połączony w operacji,
 • DD-4.5(B) – Wsparcie przez państwo gospodarza,
 • DT-3.1.1(G) – Taktyka marynarki wojennej, tom 1 – instrukcje i procedury.

 

Opracowano Decyzję Nr 150/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
3 sierpnia 2017 r. w sprawie udziału przedstawicieli narodowych
w gremiach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w obszarze operacyjnym.

 

Opracowano sprawozdania roczne dotyczące:

 1. realizacji zadań dotyczących działalności ratyfikacyjnej i implementacyjnej w obszarze doktryn i dokumentów doktrynalnych za 2016 r.;
 2. realizacji zadań przedstawicieli resortu ON wyznaczonych do grup roboczych w zakresie opracowywania projektów doktryn i dokumentów doktrynalnych NATO w 2016 r.

 

Inne zadania:

Oficerowie pionu (16 oficerów) uczestniczyli  w pracach dwóch rad standaryzacyjnych i podległych im szesnastu grupach roboczych Komitetu Wojskowego NATO oraz w pracach zespołów roboczych NATO ds. opracowania 26 dokumentów standaryzacyjnych Sojuszu.

 • 8 oficerów uczestniczyło w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. ZIMA – 17;
 • 1 oficer uczestniczył w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. RYŚ – 17;
 • 1 oficer uczestniczył w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. BORSUK – 17;
 • 1 oficer uczestniczył w warsztatach pk. OPERATOR – 17;
 • 1 oficer został wyznaczony do prac w ramach Zespołu Roboczego do opracowania Koncepcji przeciwdziałania BSP;
 • 1 oficer reprezentował CDiS SZ w Międzysesyjnym Dialogu OBWE na temat doktryn wojskowych, który odbył się w m. Wiedeń (Austria) w dniach 04-05.05.2017 r.;
 • 2 oficerów było zaangażowanych we wsparcie custodiana dokumentu Allied Joint Doctrine for Air-Maritime Coordination AJP-3.3.3 w zakresie przeglądu tego dokumentu w trakcie procesu jego nowelizacji. W ramach powyższego zadania w dniach 16-20.10.2017 r. przeprowadzono w Bydgoszczy warsztaty Data Fusion dla przedstawicieli państw członkowskich NATO;
 • 2 oficerów było zaangażowanych we wsparcie custodiana dokumentu Allied Joint Doctrine for Host Nation Support AJP-4.5(B) w zakresie przeglądu tego dokumentu w trakcie procesu jego nowelizacji. W ramach powyższego zadania w dniach 13-17.03.2017 r. przeprowadzono w Bydgoszczy warsztaty Data Fusion dla przedstawicieli państw członkowskich NATO;
 • 1 oficer został wyznaczony do prac w ramach Grupy Zadaniowej do opracowania Koncepcji zabezpieczenia logistycznego szczebla dywizji;
 • 1 oficer został wyznaczony do prac w ramach Grupy Zadaniowej do opracowania Planu rozwoju zdolności SZ RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2017-2026;
 • 1 oficer został wyznaczony do prac w składzie Zespołu Problemowego nr 3 do opracowania Strategicznego Przeglądu Obronnego;
 • 1 oficer wyznaczony do prac Zespołu ds. Polish Mission Network.

 

Oficerowie pionu (7 oficerów) brali udział w pracach Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego oraz jego sześciu podkomitetach:

 • Podkomitet Połączonych Działań Rodzajów Sił Zbrojnych WKN
 • Podkomitet Wojsk Lądowych WKN,
 • Podkomitet Sił Powietrznych WKN,
 • Podkomitet Marynarki Wojennej WKN,
 • Podkomitet Logistyki Sił Zbrojnych WKN,
 • Podkomitet Terminologii Wojskowej WKN.

Przeprowadzono szkolenia dotyczące rozwiązań systemowych w zakresie standaryzacji operacyjnej SZ RP w Inspektoratach: Wsparcia, Wojsk Lądowych i Rodzajów Wojsk. Ponadto prowadzono i aktualizowano bazy danych na potrzeby standaryzacji operacyjnej SZ RP oraz zakończono budowę i rozpoczęto etap wdrażania modułu standaryzacji operacyjnej w ramach SIW CDiS SZ.