Home
2016 r
Wtorek, 16 stycznia 2018r.

Standaryzacja operacyjna w 2016 r.

Oficerowie Pionu Doktryn i Oprzyrządowania Systemu Szkolenia CDiS SZ w 2016 r. uczestniczyli w następujących – krajowych i międzynarodowych – przedsięwzięciach związanych ze standaryzacją operacyjną:

 • konferencje Allied Joint Operations Doctrine Working Group (AJOD WG) zarządzania rozwojem doktryn NATO – 2 spotkania;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. nowelizacji sojuszniczej doktryny Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3(B) – 2 spotkania;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. nowelizacji sojuszniczej doktryny Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning, AJP-5(A) – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. nowelizacji sojuszniczej doktryny Allied Joint Doctrine for Force Protection, AJP-3.14(B) – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. nowelizacji sojuszniczej doktryny Allied Joint Doctrine for the Civil-Millitary Cooperation, AJP-3.19(A) – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania dokumentu doktrynalnego Ogień połączony w operacji, DD-3.30 – SG WP (P3/P7) w Warszawie – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania dokumentu doktrynalnego Organizacja szkolenia dowództw w SZ RP, DD-7.1(B) – 3 spotkania;
 • posiedzenie Zespołu Roboczego KW NATO ds. Sił Powietrznych (MCASB)  – 2 spotkania (Bruksela, Berlin);
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. opracowania Instrukcji certyfikowania i kwalifikowania nawigatorów połączonego ognia (JFO) w Siłach Zbrojnych RP oraz procedur wezwania wsparcia ogniowego (Call for Fire), Warszawa – 2 spotkania;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. operacji powietrznych (AOWG) w Kalkar – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. śmigłowców Helicopter Interservice Working Group (HIS WG) – 2 spotkania (Atlanta, Kowno);
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. transportu powietrznego (ATWG) – 2 spotkania (Ateny, Bruksela);
 • konferencja organizowana przez JAPCC nt. Preparing NATO for Joint Air Operations in a Degraded Environment – 1 spotkanie (Essen);
 • posiedzenie Rady Standaryzacyjnej Sił Powietrznych KW NATO (MCASB) w Brukseli – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. operacji morskich (MAROPSWG) w Istambule – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. operacji blokadowych (MIO) w Suda Bay – 1 spotkanie;
 • organizacja przez CDiS SZ serii spotkań Grupy Roboczej ds. opracowania dokumentu Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających MW, DTU-3.1.1.21;
 • organizacja przez CDiS SZ serii spotkań Grupy Roboczej ds. opracowania dokumentu Morska walka minowa. Zasady ogólne, DT-3.1.6;
 • organizacja przez CDiS SZ spotkania Grupy Roboczej ds. opracowania dokumentu Maskowanie operacyjne, DD-3-31(A);
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. Rozpoznania Wojskowego (JINTWG) – 2 spotkania;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. Operacji Psychologicznych (PSYOPS) – 2 spotkania;
 • posiedzenie Zespołu Roboczego KW NATO ds. doktryny rozpoznania NATO Open Source Intelligence Working Group (OSIWG) – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. OPBMR (JCBRN CDG) – 1 spotkanie;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym (C-IED WG) – 1 spotkanie;
 • posiedzenie Standaryzacyjnej Grupy Roboczej Komitetu Logistycznego NATO (LC SWG) – 2 spotkania.

W trakcie spotkań krajowych i międzynarodowych omawiano zasadnicze kierunki zmian w opracowywanych i nowelizowanych doktrynach i dokumentach doktrynalnych. Szczególną uwagę poświęcano nowym zagrożeniom w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, wpływającym na zmiany w prowadzeniu operacji połączonych,  w tym m.in. działaniom hybrydowym oraz działaniom w cyberprzestrzeni. Tematem spotkań międzynarodowych była również szczegółowa analiza uwag zgłaszanych do kolejnych edycji dokumentów przez poszczególne państwa, w tym Polskę.

W 2016 roku opracowano i wprowadzono do użytku w resorcie ON następujące dokumenty doktrynalne:

 • Działania lądowe w operacjach połączonych – DD-3.2(A);
 • Udział wojsk we wsparciu pokoju – DD-3.4.1(A);
 • Wsparcie wojskowe działań humanitarnych – DD-3.4.3(A);
 • Odzyskiwanie izolowanego personelu – DD-3.7(A);
 • Targeting w siłach połączonych – DD-3.9(A);
 • Operacje specjalne – DD-3.5(A);
 • Główne założenia transportu powietrznego – DD-3.3.4(A) tom 1;
 • Pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem środków technicznych – DU-2.5.1;
 • Taktyka Marynarki Wojennej. Instrukcje i procedury – DT-3.1.1(G) tom 1;
 • Zakres wiedzy i umiejętności operatorów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) – DT-3.3.7(B);
 • Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej – DTU-3.1.1.21;
 • Regulamin działania Morskiej Jednostki Rakietowej – DTU-3.1.4.2.

Ponadto 1 dokument wprowadzono w wersji oryginalnej:

 • ATP-01(G) Volume II – Allied Maritime Tactical Signal and Maneuvering Book.

Z treścią tych dokumentów osoby upoważnione (posiadające dostęp do systemu MILNET-Z) mogą zapoznać się w e-bibliotece CDiS SZ zamieszczonej na tym portalu.

Kontynuacja zadań – udział oficerów CDiS SZ w przedsięwzięciach standaryzacji operacyjnej na początku 2017 r. (styczeń – luty):

 • posiedzenia Zespołu Autorskiego do opracowania instrukcji dot. transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną – 2 spotkania;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. operacji morskich (MAROPSWG) – 1 spotkanie (Amsterdam);
 • organizacja spotkania w Warszawie Grupy Roboczej ds. opracowania dokumentu Maskowanie operacyjne, 31(A);
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO ds. nowelizacji sojuszniczej doktryny Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3(B) w Neapolu;
 • spotkanie Grupy Roboczej NATO nt. Training Group, Task Group on Individual Training and Education Developments – NTD, IT&ED w Helsinkach.