Home
Analizy środowiska bezpieczeństwa
Piątek, 18 stycznia 2019r.

WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO TRANSATLANTYCKIE
- IMPLIKACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH RP


WSPÓŁCZESNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁAŃ
NA TERENIE ZURBANIZOWANYM
NA POZIOMIE TAKTYCZNYM


ANALIZA DOKUMENTU
pt. „Framework for Future Alliance Operations – FFAO (2015)”
(pol. „Założenia do przyszłych operacji sojuszu - 2015”)


ANALIZA RAPORTU RADY ATLANTYCKIEJ
pt. „DYNAMIC STABILITY. US STRATEGY FOR A WORLD
IN TRANSITION”


ANALIZA DOKUMENTU
pt. Future Operating Environment 2035
– Przyszłe środowisko operacyjne 2035


ANALIZA DOKUMENTU
pt. „Global Strategic Trends – Out To 2045”
(pol. „Strategiczne Trendy Globalne do 2045 roku”)


ASPEKY MILITARNE ROSYJSKIEJ
INTERWENCJI NA KRYMIE
(materiał studyjny)


DOŚWIADCZENIA Z ZAANGAŻOWANIA POLSKI
W OPERACJE WOJSKOWE W ISLAMSKIEJ REPUBLICE
AFGANISTANU W LATACH 2002–2014


Analiza
nt. zagrożeń militarnych i roli SZ RP
w działaniach hybrydowych


ANALIZA RAPORTU DOWÓDZTWA TRANSFORMACJI
pt. Strategic Foresight Analysis (SFA) Interim 2015

Podsumowanie analityczne


ANALIZA
NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO ROSJI


ANALIZA DOKUMENTU

pt. „The National Military Strategy of the United States of
America 2015 - The United States Military’s Contribution to
National Security”

(pol. „Narodowa Strategia Wojskowa Stanów Zjednoczonych
– wojskowy udział w bezpieczeństwie narodowym”)


Implikacje geopolityczne i wojskowe dla Polski i SZ RP
z zaangażowania Federacji Rosyjskiej (FR) w konflikt
domowy w Syrii (stan na 15.05.2016 r.)