Home
Analizy środowiska bezpieczeństwa
Wtorek, 19 czerwca 2018r.

ANALIZA DOKUMENTU
pt. „Framework for Future Alliance Operations – FFAO (2015)”
(pol. „Założenia do przyszłych operacji sojuszu - 2015”)

 

 

 


 

ANALIZA RAPORTU RADY ATLANTYCKIEJ
pt. „DYNAMIC STABILITY. US STRATEGY FOR A WORLD
IN TRANSITION”

 

 

 


 

ANALIZA DOKUMENTU
pt. Future Operating Environment 2035
– Przyszłe środowisko operacyjne 2035

 

 

 


 

ANALIZA DOKUMENTU
pt. „Global Strategic Trends – Out To 2045”
(pol. „Strategiczne Trendy Globalne do 2045 roku”)

 

 

 


 

ASPEKY MILITARNE ROSYJSKIEJ
INTERWENCJI NA KRYMIE
(materiał studyjny)

 

 

 


 

DOŚWIADCZENIA Z ZAANGAŻOWANIA POLSKI
W OPERACJE WOJSKOWE W ISLAMSKIEJ REPUBLICE
AFGANISTANU W LATACH 2002–2014

 

 

 


 

Analiza
nt. zagrożeń militarnych i roli SZ RP
w działaniach hybrydowych

 

 

 


 

ANALIZA RAPORTU DOWÓDZTWA TRANSFORMACJI
pt. Strategic Foresight Analysis (SFA) Interim 2015

Podsumowanie analityczne

 

 

 


 

ANALIZA
NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO ROSJI

 

 

 


 

ANALIZA DOKUMENTU

pt. „The National Military Strategy of the United States of
America 2015 - The United States Military’s Contribution to
National Security”

(pol. „Narodowa Strategia Wojskowa Stanów Zjednoczonych
– wojskowy udział w bezpieczeństwie narodowym”)

 

 

 


 

Implikacje geopolityczne i wojskowe dla Polski i SZ RP
z zaangażowania Federacji Rosyjskiej (FR) w konflikt
domowy w Syrii (stan na 15.05.2016 r.)