Home
NASZ PATRON
Piątek, 18 stycznia 2019r.

gen. broni Władysław SIKORSKI

 

 

 

Wybitny mąż stanu i polityk, żołnierz, dowódca, teoretyk wojskowości. Uczestnik trzech wojen.

 

W czasie I wojny światowej działał w organizacjach niepodległościowych i walczył w Legionach Polskich. Dowódca 5 armii podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej pełnił najwyższe funkcje państwowe; był premierem i ministrem spraw wojskowych.

 

Po ,,przewrocie majowym” 1926 roku odsunięty od stanowisk w rządzie i wojsku, osiadł w dworku Parchanie k. Inowrocławia i poświęcił się twórczości publicystycznej. Napisał kilka książek dotyczących spraw międzynarodowych i sztuki wojennej, w tym swoje główne dzieło: ,,Przyszła wojna”.

 

Po klęsce wrześniowej w 1939 roku przedostaje się do Francji, a później Wielkiej Brytanii, i rozpoczyna działalność na niwie dyplomatycznej. Odtwarza armię polską na emigracji – zarówno na zachodzie Europy, jak na terenie ZSRR. Zostaje Premierem Rządu RP na Uchodźstwie i Naczelnym Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych. Jego wieloletnia działalność w służbie Polski kończy się tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru w dniu 4 lipca 1943 r.

 

20 maja, dzień urodzin gen. W. Sikorskiego (20.05.1881r.), obchodzony jest jako oficjalne święto Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.