Home
MCDC INFORMACJE
Wtorek, 11 grudnia 2018r.

Osoby upoważnione – żołnierze i pracownicy wojska – znacznie więcej informacji na wszystkie interesujące ich tematy mogą uzyskać na stronie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w resortowym systemie teleinformatycznym MIL-WAN. Zachęcamy do odwiedzenia naszej e-biblioteki, gdzie dostępne są wszystkie opracowane w CDiS SZ doktryny, dokumenty doktrynalne, publikacje, analizy oraz biuletyny systemów RKiE i SWD.

 

Pozostałe osoby, zainteresowane pozyskaniem informacji niezastrzeżonych, proszone są o kontakt z szefem Wydziału Upowszechniania Wniosków i Doświadczeń CDiS SZ – tel. 261 410 499.

 


 

Multinational Capability Development Campaign MCDC (Wielonarodowa Kampania Rozwoju Zdolności) jest kontynuacją cyklu Multinational Experimentation (MNE) zapoczątkowanego przez United States Joint Forces Command w 2001 roku.

 

Obecnie międzynarodowy sekretariat MCDC jest ulokowany w US Joint Staff J7 w miejscowości Suffolk w stanie Virginia. Celem MCDC jest zwiększenie interoperacyjności oraz efektywności planowania i prowadzenia operacji koalicyjnych poprzez wspólne opracowywanie nowych zdolności operacyjnych. Aktualnie w MCDC uczestniczy NATO, UE oraz 21 państw z czterech kontynentów, w tym kilka krajów neutralnych oraz Polska. Program funkcjonuje na zasadzie „pay to play”, gdzie każdy uczestnik pokrywa własne koszty, nie ma centralnego budżetu MCDC. W komitecie sterującym (MCDC utive Steering Group, ESG) zasiada jeden przedstawiciel z każdego kraju lub organizacji będącej formalnym członkiem MCDC.

 

Każda dwuletnia edycja, tzw. „cykl” składa się z kilku projektów zatwierdzonych przez ESG spośród większej ilości propozycji przedstawionych przez uczestników programu. Każdy dwuletni cykl MCDC ma temat ramowy, w edycji 2015-16 jest to „Bezpieczeństwo Regionalne”, natomiast tematem ramowym MCDC 2017-18 będzie problematyka sprawnego generowania sił koalicyjnych. MCDC wykorzystuje bardzo obszerny i stale zwiększany warsztat narzędzi naukowo badawczych oraz metody zarządzania projektowego. Oficjalne rezultaty projektów MCDC otrzymują wszyscy członkowie tego programu, natomiast bezpośredni wpływ na jakość i zawartość tych produktów (czyli zapisy w wytworzonych dokumentach, ponieważ MCDC jest zorientowane się na wypracowywanie rezultatów „niematerialnych”) oraz dostęp do szczegółowej dokumentacji projektów uzyskują wyłącznie państwa i organizację wchodzące w skład zespołów projektowych w charakterze współtwórców.

 

Narodowym koordynatorem udziału Polski w MCDC i przedstawicielem naszego kraju w MCDC ESG jest Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia w Bydgoszczy.