Home
SYSTEM WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ
Piątek, 18 stycznia 2019r.

Osoby upoważnione – żołnierze i pracownicy wojska – znacznie więcej informacji na wszystkie interesujące ich tematy mogą uzyskać na stronie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w resortowym systemie teleinformatycznym MILNET-Z. Zachęcamy do odwiedzenia naszej e-biblioteki, gdzie dostępne są wszystkie opracowane w CDiS SZ doktryny, dokumenty doktrynalne, publikacje, analizy oraz biuletyny systemów RKiE i SWD.

 

Pozostałe osoby, zainteresowane pozyskaniem informacji niezastrzeżonych, proszone są o kontakt z szefem Wydziału Upowszechniania Wniosków i Doświadczeń CDiS SZ – tel. 261-410-499.

 


 


 

Analiza doświadczeń minionych wojen oraz współcześnie realizowanych operacji z udziałem kontyngentów wojskowych wydzielanych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) wskazuje na potrzebę bieżącego i w miarę możliwości wyprzedzającego doskonalenia sposobów użycia i działania wojsk. Systemowe uwzględnianie doświadczeń w działalności bieżącej i planistycznej wynika również z teorii i praktyki zarządzania w organizacjach działających w warunkach ciągłych zmian.

 

Systemy zbierania, analizowania i wykorzystania doświadczeń funkcjonują w większości sił zbrojnych państw NATO i Unii Europejskiej. Rozwój i doskonalenie tych systemów traktuje się priorytetowo z uwagi na wymierne korzyści wyrażające się między innymi w osiąganiu lepszych wyników szkoleniowych, wprowadzaniu doskonalszych rozwiązań organizacyjnych, wyższej jakości wyposażenia i uzbrojenia, większej efektywności użycia wojsk w operacjach oraz zwiększeniu bezpieczeństwa żołnierzy.

 

System wykorzystania doświadczeń (SWD), przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania i powielania błędów, a tym samym zwiększa szanse powtarzalności osiągania sukcesów. Dla SZ RP oznacza to poprawę efektywności działania przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów działalności.

 

Obserwacje i doświadczenia mogą być dostarczane z każdego obszaru funkcjonowania np. operacji, ćwiczeń, szkoleń, badań, czy też życia codziennego wojska. Podczas bieżącej działalności każdy żołnierz i pracownik sam najlepiej może rozpoznać efektywniejsze sposoby działania. Powinny one być przekazane współpracownikom, a szczególnie przejmującym po nich obowiązki następcom, tak aby pomóc im uniknąć błędów, wykonywać czynności na danym stanowisku służbowym lepiej, niż sami wykonywali je na początku swojej działalności.

 

Jednolity dla wszystkich szczebli kierowania i dowodzenia proces wykorzystania doświadczeń (PWD), stanowiący procedurę SWD, obejmuje czynności mające na celu transformację nabytego doświadczenia we wdrożoną i pozytywnie zweryfikowaną zmianę na lepsze. Sam fakt organizacyjnego uczenia się na podstawie doświadczeń nie jest wystarczający. Sens istnienia SWD w SZ RP potwierdzony będzie wtedy, gdy na podstawie doświadczeń wdrażane będą zmiany prowadzące do doskonalszego funkcjonowania i do większej efektywności istniejących systemów, zdolności, struktur i procedur. Dotyczy to każdego szczebla dowodzenia i każdej dziedziny funkcjonowania SZ RP. SWD może również służyć do identyfikowania nowych potrzeb i nowych zdolności niezbędnych do osiągnięcia przez SZ RP. W związku z tym PWD powinien być realizowany w skali całych SZ RP i powinien obejmować wszystkie zdolności i systemy funkcjonalne.

    

 

Rys. Etapy procesu wykorzystania doświadczeń.