Home
Dyrektor
Wtorek, 11 grudnia 2018r.

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

 

 

Płk Jarosław MOKRZYCKI w 1989 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po promocji w 1993 r. skierowany został do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowisko dowódcy plutonu piechoty górskiej. W latach 1995-96 jako oficer operacyjny pełnił służbę na Wzgórzach Golan w ramach misji ONZ – UNDOF. Po powrocie objął obowiązki dowódcy kompanii szkolnej w Ośrodku Szkolenia przy 21 RWT w Rzeszowie.

 

W roku 2002 ukończył 3-letnie studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, po czym objął stanowisko specjalisty w Dowództwie Wojsk Lądowych – początkowo w Oddziale Szkolenia Dowództw, a później w Sekretariacie Dowódcy Wojsk Lądowych.

 

W latach 2005-2006 studiował w Joint Forces Staff College w Norfolk (USA). Po powrocie do kraju objął stanowisko szefa Wydziału Planowania Zobowiązań Sojuszniczych w Oddziale Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2007-2008 brał udział w IX zmianie misji PKW w Iraku jako zastępca szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe. Po powrocie pełnił obowiązki na stanowisku szefa Sekretariatu Dowódcy Wojsk Lądowych, a w latach 2010-2013 kierował Oddziałem Współpracy Międzynarodowej.

 

W styczniu 2014 r. płk Jarosław Mokrzycki objął obowiązki zastępcy dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, które pełnił do października 2017 roku, przez ostatni rok jako czasowo pełniący obowiązki dowódca. Po tym przeniesiony został na stanowisko szefa Oddziału Zachodniego w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. 2 lipca 2018 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej objął stanowisko dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

 

Oprócz studiów w ww. uczelniach płk Jarosław Mokrzycki ukończył także podyplomowe studia w Akademii Sztuki Wojennej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Włada językami angielskim i rosyjskim. Jego hobby to inżynieria bezpieczeństwa, informatyka, literatura oraz sporty górskie. Jest żonaty, ma jednego syna.

 

 

Powrót