Home
HISTORIA
Wtorek, 11 grudnia 2018r.

 

 


Idea powstania Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych rozwijała sie od kilku lat, jako odpowiedź na proces transformacji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Polskich Sił Zbrojnych. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenia z funkcjonowania SZ RP zarówno w kraju, jak i na misjach, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, oraz wychodząc naprzeciw potrzebom wsparcia transformacji i profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, postanowiono utworzyć narodowe Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.Kalendarium

  • 10.10.2009 r. - Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie sformowania Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • 23.03.2010 r. - Szef Sztabu Generalnego WP powołuje Grupę Organizacyjną Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • Kwiecień 2010 r. - Pierwsi oficerowie przybywają do CDiS SZ w ramach Grupy Organizacyjnej.
  • Październik 2010 r. - Gen. bryg. Franciszek Kochanowski obejmuje obowiązki Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • Październik - grudzień 2010 r. - Do Centrum przybywają kolejni oficerowie. Rozpoczyna się proces tworzenia szkieletowych struktur etatowych Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • Styczeń 2011 r. - Szef Sztabu Generalnego WP wydaje rozkaz w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania CDiS SZ.
  • Styczeń - luty 2011 r. - Prowadzenie rozmów kadrowych z kandydatami do służby w strukturach CDiS SZ.
  • 13.09.2011 r. - Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienie dorocznego święta Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • 03.11.2011 r. - Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • 09.12.2011 r. - Uroczyste otwarcie Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Film: