Home
KTO JEST KIM
Piątek, 18 stycznia 2019r.

 

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

 

Płk Jarosław MOKRZYCKI w 1989 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po promocji w 1993 r. skierowany został do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowisko dowódcy plutonu piechoty górskiej. W latach 1995-96 jako oficer operacyjny pełnił służbę na Wzgórzach Golan w ramach misji ONZ – UNDOF. Po powrocie objął obowiązki dowódcy kompanii szkolnej w Ośrodku Szkolenia przy 21 RWT w Rzeszowie.

 

Czytaj dalej...

 

 

Zastępca Dyrektora

płk dypl. Andrzej SIRY

Zastępca Dyrektora

kmdr Jarosław HEWELT

 

 Płk Andrzej Siry w 1988 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną. Po promocji został wyznaczony na stanowisko inżyniera obsługi zautomatyzowanego systemu dowodzenia DUNAJEC w 22. batalionie radiotechnicznym (22 brt) w Chojnicach. W 1991 roku objął w sztabie tej jednostki stanowisko starszego oficera.

 Czytaj dalej...

Komandor Jarosław HEWELT urodził się w 1965 r. W roku 1988 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu. Po promocji skierowany został do 11 pułku łączności MW w Wejherowie, gdzie pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu radiowego, a następnie dowódcy kompanii radiowej.

 

Czytaj dalej...