Home
PRZYDATNE INFORMACJE
Wtorek, 11 grudnia 2018r.
DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI, ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Spraw Socjalnych
Zespół ds. Polityki Rekonwersji

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. 22-684-04-32; CA MON 845-599
www.wbe.wp.mil.pl/plik/file/pl_html/dss_rek.html


Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 22-682-67-17; CA MON fax. 826-674
e-mail: wcaz@wp.pl


Ośrodki Aktywizacji Zawodowej

85-915 Bydgoszcz, ul Warszawska 10
tel. 52-378-53-06; CA MON 415-306; fax. 415-319
e-mail: oazbydgoszcz@pow.mil.pl


81-209 Gdynia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
tel. 58-626-55-14; CA MON 265-520; fax. 265-552
e-mail: oazgdynia@wp.pl
www.oaz.mw.mil.pl


30-901 Kraków, ul. Skrzatów 6
tel. 12-455-11-87; CA MON 134-979; fax. 131-182
e-mail: oazkrakow@gazeta.pl
www.oazkrakow.mil.pl


20-400 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5
tel. 81-718-36-41; CA MON 183-641; fax 183-643
e-mail: oazlublin@tlen.pl


10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53
tel. 89-542-18-38; CA MON 321-836; fax. 321-834
e-mail: oazolsztyn@wp.pl
www.oazolsztyn.pow.mil.pl


70-241 Szczecin, ul. Kopernika 17A
tel. 91-451-23-75; CA MON 452-375; fax. 452-376
e-mail: oazszczecin@wp.pl


50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102
tel. 71-765-14-90; CA MON 651-490; fax. 654-072
e-mail: oazwroclaw@sow.mil.pl
www.promotion.org.pl/oazwroclaw/index.htm