Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Nowy dyrektor CDiS SZ
04.07.2018


Z dniem 2 lipca 2018 r., na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, na stanowisko dyrektora Centrum wyznaczony został płk Jarosław Mokrzycki. 4.07.br. na uroczystej zbiórce nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków. Po pół roku czasowego pełnienia obowiązków dyrektora, płk Robert Kardaś przekazał zwierzchnictwo nad CDiS SZ nowo wyznaczonemu dyrektorowi.

 

W zbiórce, oprócz personelu Centrum, uczestniczyli także przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP, zastępca szefa Zarządu P3/P7 płk Wojciech Jakiel, oraz dowódcy i szefowie jednostek i instytucji wojskowych garnizonu bydgoskiego, w obecności których odbyło się podpisanie protokołów, a następnie złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków dyrektora CDiS SZ. Płk Wojciech Jakiel, w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP, podziękował płk. Kardasiowi za profesjonalne kierowanie Centrum w ostatnim okresie oraz przedstawił dotychczasową karierę i osiągnięcia służbowe nowego dyrektora – płk. Mokrzyckiego.

 

Uroczystość zakończono wręczeniem płk. Mokrzyckiemu Odznaki Pamiątkowej CDiS SZ, do której zgodnie z Regulaminem Odznaki uprawniony jest dyrektor z chwilą objęcia przez niego obowiązków, a także wykonaniem pamiątkowego, zbiorowego zdjęcia.

 

Sylwetka płk. Jarosława Mokrzyckiego – w zakładce Kto jest kim

 

Fotogaleria: