Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Konferencja Grupy Roboczej NATO AMPHIBOPS
22.06.2018


W dniach 18-22.06.2018 r. w klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni odbyła się konferencja Grupy Roboczej Operacji Desantowych NATO (ang. Amphibious Operations Working Group ‒ AMPHIBOPSWG). Przedsięwzięcie to pod względem organizacyjnym zabezpieczało Centrum Doktryn i Szkolenia SZ – przede wszystkim oficerowie Oddziału Doktryn i Regulaminów Marynarki Wojennej.

 

Konferencji przewodniczył płk (USMC) Michael Cuccio (zastępca dowódcy Ekspedycyjnych Sił Uderzeniowych – ESG 2). Wzięło w niej udział  40 przedstawicieli krajów członkowskich Sojuszu, dowództw strategicznych NATO (ACT i ACT SEE) i podległych im struktur (MARCOM), a także centrów eksperckich (CJOS COE, COE CSW) oraz Biura Standaryzacyjnego NATO (NSO).  

 

Podczas spotkania szczegółowo omówiona została tematyka dotycząca rozwoju doktryn i procedur planowania oraz organizacji operacji desantowych w warunkach prowadzenia połączonych działań sojuszniczych. Ważnym punktem obrad były także zagadnienia unifikacji i utrzymania interoperacyjności wśród państw członkowskich NATO w zakresie posiadanego sprzętu i techniki wojskowej podczas wspólnych ćwiczeń. Podkreślić trzeba też, że choć głównym celem konferencji było koordynowanie procesu standaryzacji w obszarze dokumentacji sojuszniczej dotyczącej prowadzenia operacji desantowych, to lokalizacja tego przedsięwzięcia w Gdyni była również doskonałą okazją do zapoznania gości z tradycjami Marynarki Wojennej RP, w 100 rocznicę jej odtworzenia.

 

Fotogaleria: