Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Warsztaty AJP-3.9 DATA FUSION
18.06.2018


W dniach 18-22.06.2018 r. w Bydgoszczy odbyły się warsztaty AJP-3.9 Data Fusion zorganizowane przez CDiS SZ na rzecz Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Było to już trzecie takie przedsięwzięcie organizowane przez stronę polską, a pierwsze w tym roku. Wzięło w nim udział 14 przedstawicieli dowództw NATO (ACT, SHAPE, Joint Force Command Naples) oraz Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii i Polski.

 

Głównym celem warsztatów było określenie w opracowywanym dokumencie zasad umożliwiających efektywną realizację procesu targetingu w operacjach połączonych na poziomie strategiczno-operacyjnym. Udział przedstawicieli SZ RP w tym przedsięwzięciu zapewnił uwzględnienie narodowego stanowiska związanego z targetingiem. Ponadto, warsztaty AJP-3.9 Data Fusion po raz kolejny potwierdziły zdolność SZ RP do współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach standaryzacji NATO w obszarze operacyjnym. Były one też jednym z wielu przykładów wspólnych, sojuszniczych przedsięwzięć realizowanych przez CDiS SZ na rzecz rozwoju zdolności operacyjnych Sojuszu.

 

Fotogaleria: