Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Konferencja nt. NS RKiE
14.06.2018


W dniu 14.06.2018 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych została przeprowadzona konferencja na temat funkcjonowania Narodowego Systemu Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania (NSRKiE). Organizatorem tego corocznego przedsięwzięcia byli oficerowie Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń CDiS SZ, a wzięli w nim udział przedstawiciele kilkunastu instytucji, jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

 

Konferencja poświęcona była wymianie informacji, doświadczeń i wniosków dotyczących funkcjonowania NSRKiE w 2017 r. Omówiono działanie systemu w Siłach Zbrojnych RP oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie, między innymi w ramach Wielonarodowej Kampanii Rozwoju Zdolności (Multinational Capability Development Campaign – MCDC) cyklu 2017-2018. Uczestników konferencji zapoznano także z krajowymi i międzynarodowymi projektami RKiE planowanymi na lata 2018 – 2019.

 

Fotogaleria: