Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 21 sierpnia 2018r.
Święto Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
17.05.2018


20 maja, w dzień urodzin swojego patrona gen. broni Władysława Sikorskiego, Centrum obchodzi swoje święto. W tym roku uroczyste obchody odbyły się nieco wcześniej, bo 17.05.2018 r. Rozpoczął je uroczysty apel stanu osobowego CDiS SZ, w którym uczestniczyli liczni goście. Byli wśród nich między innymi: przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Wojciech Kucharski, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, Biskup Diecezji Bydgoskiej bp Jan Tyrawa. Zaproszenie do udziału w święcie przyjęli także rektorzy bydgoskich uczelni oraz dowódcy jednostek Sił Zbrojnych RP i NATO stacjonujących w Bydgoszczy.

 

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku gen. bryg. Wojciechowi Kucharskiemu przez dowódcę uroczystości kmdr. Jarosława Hewelta. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego przemówienie wygłosił dyrektor CDiS SZ - cz.p.o. płk Robert Kardaś, który przywitał honorowych gości oraz przedstawił zebranym aktualne zadania i osiągnięcia Centrum. Po odczytaniu decyzji i rozkazów, gen. Kucharski wraz z dyrektorem CDiS SZ uhonorowali grono wyróżnionych żołnierzy. Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali: mjr. Marcin Kącki, mjr. Krzysztof Bieniek i mjr. Przemysław Grzegorek. Tytułami honorowymi i odznakami „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżniono między innymi: płk. Jacka Duziaka, ppłk. Mariusza Marczewskiego, ppłk. Sławomira Tymoszuka, ppłk. Dariusza Romka. Natomiast Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych otrzymali: płk Ireneusz Fok, ppłk Marian Skrzypek, ppłk Grzegorz Łysik, mjr Radosław Zieliński. Liczne grono żołnierzy wyróżniono także Odznakami Pamiątkowymi CDiS SZ, pamiątkowymi ryngrafami oraz listami gratulacyjnymi.

 

W dalszej części uroczystego apelu głos zabrali honorowi goście, którzy złożyli żołnierzom i pracownikom Centrum najlepsze życzenia, a także podziękowali im za efektywną służbę i pracę oraz owocną współpracę. Po zakończeniu oficjalnej części Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy zaprezentowała się uczestnikom uroczystości w krótkim koncercie plenerowym. Następnie wszyscy goście oraz personel CDiS SZ udali się na żołnierski piknik, podczas którego raczono się tradycyjną grochówką wojskową i potrawami z grilla.

 

Fotogaleria: