Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Międzynarodowa konferencja – AJOD WG
27.04.2018


W dniach 23-27.04.2018 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja  Grupy Roboczej Sojuszniczych Doktryn Operacyjnych (Allied Joint Operations Doctrine Working Group – AJOD WG). Gremium to jest najważniejszą grupą roboczą Rady Standaryzacyjnej Połączonych Działań Rodzajów Sił Zbrojnych Komitetu Wojskowego  NATO i odpowiada za zarzadzanie standaryzacją operacyjną w zakresie doktryn z obszaru połączonych działań.

 

Konferencja, którą zorganizowało Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, prowadzona była przez płk. Marka Kotowskiego – szefa Oddziału Innowacji, Doktryn i Wykorzystania Doświadczeń z Dowództwa Transformacji NATO (ACT). W przedsięwzięciu tym udział wzięło 82 przedstawicieli krajów członkowskich Sojuszu, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (IMS), dowództw strategicznych NATO (ACT i ACO) oraz podległych im struktur, a także centrów eksperckich, Biura Standaryzacyjnego NATO (NSO) i krajów partnerskich: Austrii i Australii..

 

Celem konferencji było koordynowanie działań podejmowanych w NATO, zapewniających przygotowanie, opracowanie oraz sprawdzanie aktualności doktryn, a także zapoznanie się z przedsięwzięciami Sojuszu wpływającymi na ich zapisy.

 

Fotogaleria: