Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Konferencja nt. udziału w gremiach standaryzacyjnych NATO
20.03.2018


W dniu 20.03.2018 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyła się konferencja szkoleniowo-metodyczna nt. „Zasady udziału, zakres odpowiedzialności oraz organizacja współdziałania przedstawicieli narodowych do gremiów standaryzacyjnych NATO w obszarze operacyjnym”.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kilku departamentów MON, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej, a także oficerowie Pionu Doktryn i Oprzyrządowania Systemu Szkolenia CDiS SZ.

 

Konferencja miała na celu propagowanie wiedzy z zakresu procesu standaryzacji w NATO oraz przedstawienie uwarunkowań determinujących działalność przedstawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych Sojuszu w obszarze operacyjnym. Prowadzone w ramach konferencji wykłady i dyskusje dały jej uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń związanych z udziałem i organizacją współdziałania podczas prac w gremiach standaryzacyjnych, a także pozwoliły na wypracowanie wniosków do doskonalenia realizacji zadań z zakresu standaryzacji NATO w obszarze operacyjnym.

 

Fotogaleria: