Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Mianowania w święto „Żołnierzy Wyklętych”
28.02.2018


Od kilku lat 1 marca obchodzony jest w Polsce, szczególnie w Siłach Zbrojnych RP, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowiony on został dla uczczenia czynu zbrojnego żołnierzy antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej. W tych dniach w całej Polsce zorganizowano szereg uroczystości o charakterze państwowym i wojskowym oraz patriotycznych imprez nawiązujących do tamtych wydarzeń.

 

28.02.2018 r., w przeddzień święta, personel CDiS SZ zebrał się na uroczystej zbiórce. Na wstępie dyrektor Centrum cz.p.o. płk Robert Kardaś w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do genezy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz zapoznał zebranych z decyzją Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie. W dalszej części uroczystości uczestnicy zbiórki wysłuchali prelekcji na temat historycznego podłoża oraz motywów walki „żołnierzy wyklętych”.

 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym akordem zbiórki było wręczenie aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oficerom, którzy wyznaczeni zostali na wyższe stanowiska służbowe w CDiS SZ:

  • płk Waldemar Torbicki – wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Rozwoju Koncepcji;
  • ppłk Grzegorz Łysik – na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Doktryn i Regulaminów Rodzajów Wojsk i Służb;
  • mjr Tadeusz Szczęsny i mjr Jakub Żółciński – objęli stanowiska specjalistów w Oddziale Rozwoju Koncepcji.

 

Fotogaleria: