Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
CDiS SZ organizatorem międzynarodowych warsztatów
14.02.2018


W dniach 12-15.02.2018 r. w Bydgoszczy odbywa się kolejne przedsięwzięcie w  ramach Wielonarodowej Kampanii Rozwoju Zdolności (Multinational Capability Development Campaign – MCDC). Są to międzynarodowe warsztaty realizowane w ramach jednego z 9 projektów MCDC edycji 2017–2018: „Cykl planowania operacji w cyberprzestrzeni – tworzenie podstaw programowych” (International Cyberspace Operations Planning Curricula – ICOPC).

 

Celem tego przedsięwzięcia jest analiza realizacji planu projektu oraz przeprowadzenie głównej konferencji planistycznej do ćwiczenia pk. CYBER PHALANX 2018, planowanego w czerwcu br., a mającego sprawdzić założenia projektu ICOPC.

 

Organizatorem warsztatów jest Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, a koordynatorem przygotowań Oddział Rozwoju Koncepcji CDiS SZ. Warsztaty prowadzone są pod kierownictwem lidera projektu Billa Severina ze Sztabu Połączonego Sił Zbrojnych USA (US Joint Staff).

 

Organizacja tego typu przedsięwzięć w kraju, którego przedstawiciele biorą czynny udział w pracach MCDC, jest jedną z dobrych praktyk tej kampanii. Dlatego też Polska reprezentowana przez CDiS SZ, będąc od kilku lat aktywnym uczestnikiem MCDC, zadeklarowała możliwość zorganizowania ww. warsztatów.

 

Przedsięwzięcie to zgromadziło 22 uczestników z USA, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Finlandii, Austrii oraz Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (ACT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Polskę, oprócz organizatorów – oficerów CDiS SZ, reprezentują również przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej i Centrum Operacji Cybernetycznych.

 

Fotogaleria: