Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 21 sierpnia 2018r.
Udział w seminarium naukowym
31.01.2018


W dniu 31 stycznia 2018 r. w Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyło się seminarium naukowe na temat: „Europa Środkowo-Wschodnia w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji”. Tematyka seminarium obejmowała szereg zagadnień związanych ze współczesnym środowiskiem bezpieczeństwa, w tym między innymi: rolę Służby Kontrwywiadu Wojskowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, problematykę rosyjskich operacji informacyjno- -psychologicznych w XXI w., program modernizacji i zmian strukturalnych w Siłach Powietrzno- -Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, hybrydowości we współczesnych konfliktach zbrojnych oraz identyfikacji zagrożeń o znamionach hybrydowych.

 

Ostatnią tematykę, czyli obszar hybrydowości współczesnych konfliktów, omówili szeroko prelegenci z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych: kmdr por. Jarosław Keplin i ppłk Cezary Pawlak. Poruszane przez nich problemy zostały odebrane z dużym zainteresowaniem przez wszystkich uczestników konferencji.

 

Fotogaleria: