Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 21 sierpnia 2018r.
Pożegnanie z bronią
30.01.2018


W dniu 30 stycznia 2018 r. na uroczystej zbiórce personelu CDiS SZ pożegnano 3 zasłużonych oficerów Centrum kończących zawodową służbę wojskową:

  • płk. Leszka Kuchnowskiego – szefa Oddziału Eksperymentowania;
  • kmdr. Krzysztofa Borowskiego – szefa Oddziału Analiz Operacji Wojskowych;
  • ppłk. Tomasza Bogdana – st. specjalistę Oddziału Doktryn i Regulaminów Rodzajów Wojsk i Służb.

Na wstępie odczytano decyzje personalne o zwolnieniu ww. żołnierzy do rezerwy,
a następnie decyzje i rozkazy o nadaniu medali i honorowych wyróżnień. Złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” odznaczony został ppłk T. Bogdan. Wyróżniony on został także białą bronią – kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych RP  oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Białą broń oraz tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymał także kmdr K. Borowski. Wszystkim zwalnianym do rezerwy oficerom dyrektor CDiS SZ wręczył ponadto listy gratulacyjne od Szefa Sztabu Generalnego WP oraz własne, dziękując im za wieloletnią wzorową służbę i profesjonalizm w realizacji zadań na rzecz Centrum i Sił Zbrojnych RP.

 

W dalszej kolejności zastępcy dyrektora – szefowie pionów przypomnieli bogate, żołnierskie życiorysy swoich dotychczasowych, bezpośrednich podwładnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zasług podczas służby w CDiS SZ. Następnie głos zabrali główni bohaterowie uroczystości, którzy podziękowali wszystkim za lata wspólnej służby i złożyli najlepsze życzenia pomyślnej realizacji zadań przez personel Centrum.

 

Ostatnim akordem uroczystej zbiórki było dokonanie przez odchodzących do rezerwy oficerów wpisów w Księdze Pamiątkowej CDiS SZ, wspólne zdjęcie oraz przyjmowanie indywidualnych życzeń od kolegów i współpracowników.   

 

Fotogaleria: