Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Przekazanie obowiązków dyrektora CDiS SZ
29.12.2017


29.12.2017 r. na uroczystej zbiórce nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Po 3 latach kierowania instytucją dyrektor płk Ryszard Romanowski przekazał zwierzchnictwo swojemu dotychczasowemu zastępcy.

 

Po przyjęciu od dowódcy uroczystości meldunku odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o odwołaniu dotychczasowego dyrektora i powierzeniu czasowego pełnienia obowiązków płk. Robertowi Kardasiowi. Następnie Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 gen. bryg. Maciej Jabłoński w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP przekazał płk. Romanowskiemu podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w służbie oraz profesjonalne kierowanie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. W swoim wystąpieniu przedstawił także jego największe osiągnięcia i zasługi zarówno dla instytucji, jak i sił zbrojnych, po czym wręczył Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojsk Lądowych. W dalszej części uroczystości nastąpiło podpisanie protokołów, a następnie złożenie gen. Jabłońskiemu meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków.

 

W trakcie uroczystości przemówił także płk Romanowski, który nie kryjąc wzruszenia, pożegnał się ze swoimi dotychczasowymi podwładnymi i podziękował im za zaangażowanie w służbie i pracy oraz wzorową realizację zadań na rzecz Centrum i całych Sił Zbrojnych RP, po czym złożył wpis w Księdze Pamiątkowej CDiS SZ. Kilka słów do przełożonych i podwładnych skierował również czasowo przejmujący obowiązki dyrektora – płk Robert Kardaś, który m.in. podziękował płk. Romanowskiemu za kierowanie Centrum, dzielenie się doświadczeniem i dotychczasowe wsparcie, szczególnie podkreślając jego rolę jako przełożonego.

 

Na zakończenie uroczystości wykonano ostatnie wspólne pamiątkowe zdjęcie dyrektora z przełożonym oraz personelem Centrum.

 

Fotogaleria: