Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Wizyta robocza w USA
11.12.2017


W dniu 11.12.2017 roku w m. Suffolk (USA) zorganizowane zostało przez Dyrektoriat J7 Połączonego Sztabu SZ USA (US JS J7) spotkanie robocze Senior Leader Review Board (SLRB) dotyczące projektu pn. „Równiny Europy Centralnej” (Central European Plains – CEP). CEP jest częścią pakietu prac analitycznych dotyczących środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ogólnego projektu „Perspektywa Europejska”.

 

Pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu jest US JS J7, natomiast w Siłach Zbrojnych RP prace w tym zakresie koordynuje Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, które w bieżącym roku było organizatorem i gospodarzem dwóch międzynarodowych spotkań w ramach CEP. Ze strony polskiej uczestniczyli w nich także przedstawiciele jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz uczelni wojskowych i cywilnych ośrodków naukowych.

 

W spotkaniu w Suffolk, które prowadzone było przez kontradmirała Andrew Loiselle’a – zastępcę Dyrektora Future Force Development Division JS J7, udział wzięła, oprócz zespołu autorskiego odpowiedzialnego za opracowanie projektu, tzw. „Grupa Generalska”, czyli eksperci zaproszeni do współpracy w ramach konsultacji projektu. Byli to przedstawiciele Sił Zbrojnych krajów uczestniczących w CEP: Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Polski, Słowacji, Węgier oraz USA. Stronę polską reprezentowała grupa oficerów pod przewodnictwem gen. bryg. Piotra Błazeusza – szefa ZPiPRSZ - P5 Sztabu Generalnego WP. W skład delegacji wchodzili ponadto: dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ płk Ryszard Romanowski, oficer łącznikowy przy US J7 JS kmdr Piotr Klepka oraz cz.p.o. szef Oddziału Analiz Operacji Wojskowych CDiS SZ ppłk Sławomir Cieślewicz.

 

Celem tego spotkania było wyrażenie opinii krajów uczestniczących w projekcie na temat końcowej wersji dokumentu CEP, który zawierać będzie obszerną analizę środowiska bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Fotogaleria: