Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Spotkanie w ramach MCDC
11.12.2017


W dniach 05-06.12.2017 r. w Klagenfurt (Austria) odbyło się spotkanie Narodowych Dyrektorów (National Directors) Wielonarodowej Kampanii Rozwoju Zdolności – MCDC (Multinational Capability Development Campaign), edycji 2017-2018.

 

MCDC jest sześcioletnim programem obejmującym lata 2015-2020 i poświęconym tworzeniu nowych zdolności operacyjnych w ramach współpracy międzynarodowej. Uczestniczy w nim, w gronie kilkudziesięciu państw, także i Polska, która w obecnej edycji zadeklarowała swój udział w sześciu projektach. Koordynatorem narodowych prac w zakresie MCDC oraz przedstawicielem w gremiach koalicyjnych jest Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Dlatego też w skład delegacji podczas konferencji w Austrii wchodzili oficerowie CDiS SZ: ppłk Jacek DUZIAK oraz ppłk Waldemar TORBICKI.

 

W trakcie spotkania podsumowano stopień realizacji prac we wszystkich dziewięciu projektach MCDC prowadzonych w obecnej edycji 2017-2018, określono ogólne kierunki dla projektów kolejnej edycji 2019-2020, omówiono ewentualną potrzebę zmian w dokumencie Terms of Reference i zasadach zarzadzania informacją (Knowledge Management), a także zakres przygotowań do spotkania członków Grupy Sterującej, które odbędzie się w marcu 2018 roku.

 

Fotogaleria: