Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Pożegnanie oficera
26.10.2017


W dniu 26.10.2017 r. na uroczystej zbiórce stanu osobowego CDiS SZ pożegnano przeniesionego do rezerwy kadrowej zasłużonego żołnierza Centrum płk. Zbigniewa Tracza – szefa Oddziału Wykorzystania Doświadczeń.

 

Płk Z. Tracz jest bardzo doświadczonym oficerem. W jego bogatym żołnierskim życiorysie są odpowiedzialne stanowiska sztabowe i dowódcze, w tym dowodzenie dywizjonami rakiet. Od 2010 roku pełnił służbę w CDiS SZ – należy do najstarszych stażem żołnierzy Centrum. Zajmował tu różne stanowiska, aż do ostatniego – szefa Oddziału Wykorzystania Doświadczeń. Jego wiedza i bogate doświadczenie pozwoliły na sprawne wdrożenie i kierowanie Systemem Wykorzystania Doświadczeń w resorcie obrony narodowej oraz pomyślną realizację zadań w zakresie SWD.

 

W trakcie pożegnalnej zbiórki odczytano decyzję personalną i okolicznościowy rozkaz, po czym zastępca dyrektora – szef Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń płk Robert Kardaś przedstawił przebieg służby płk. Tracza, skupiając się na jego ostatnich osiągnięciach w szeregach CDiS SZ. Następnie dyrektor Centrum płk Ryszard Romanowski osobiście podziękował żegnanemu oficerowi za profesjonalizm i zaangażowanie w służbie oraz wręczył mu honorowe wyróżnienia. Na zakończenie uroczystości płk Tracz złożył wpis do Księgi Pamiątkowej Centrum oraz podziękował przełożonym, kolegom i dotychczasowym podwładnym za współpracę i żołnierskie koleżeństwo, życząc całemu personelowi CDiS SZ dalszych osiągnięć w służbie.

 

Fotogaleria: