Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
AJP-3.3.3 DATA FUSION - warsztaty w Bydgoszczy
20.10.2017


W dniach 17-20.10.2017 r. w Bydgoszczy odbyły się warsztaty AJP-3.3.3 Data Fusion zorganizowane przez CDiS SZ na rzecz Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Było to drugie z kolei takie przedsięwzięcie zorganizowane przez stronę polską w tym roku. Wzięło w nim udział 12 przedstawicieli dowództw NATO (ACT, Joint Force Command Naples), a także Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) oraz Wielkiej Brytanii i Polski.

 

W trakcie warsztatów dokonano analizy ponad 200 propozycji zmian w dokumencie AJP-3.3.3 Allied Joint Doctrine for Air-Maritime Coordination nadesłanych przez dowództwa i państwa członkowskie NATO. Prace zrealizowane podczas warsztatów pozwoliły na sformułowanie wniosków i podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania przedmiotowego dokumentu.

 

Udział przedstawicieli SZ RP w warsztatach, w tym oficerów CDiS SZ, zapewnił uwzględnienie narodowego stanowiska związanego z koordynacją działań powietrzno-morskich. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt określenia w tym dokumencie zasad umożliwiających planowanie i prowadzenie działań, zapewniających jednocześnie efektywne współdziałanie powietrzno-morskie w operacjach połączonych na poziomie strategiczno—operacyjnym.

 

Warsztaty AJP-3.3.3 Data Fusion potwierdziły zdolność SZ RP do współpracy z podmiotami zagranicznymi w ramach standaryzacji NATO w obszarze operacyjnym. Warsztaty te były jednym z wielu przykładów realizacji wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez CDiS SZ służących zacieśnianiu tej współpracy. W roku przyszłym planowana jest organizacja dwóch kolejnych warsztatów Data Fusion.

 

Fotogaleria: