Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Odprawa organizatora SWD
13.10.2017


System Wykorzystania Doświadczeń (SWD) funkcjonuje w Siłach Zbrojnych RP od 5 lat. Jego celem jest wykorzystywanie doświadczeń i dobrych praktyk na potrzeby rozwoju zdolności operacyjnych SZ RP oraz usprawnienie procesu szkolenia i bieżącej działalności jednostek wojskowych. Instytucją odpowiedzialną za kierowanie tym systemem i doskonalenie jego funkcjonowania jest Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, którego dyrektor jest organizatorem SWD w Siłach Zbrojnych RP.

 

Realizując to zadanie, w dniach 12-13.10.2017 r. w CDiS SZ przeprowadzona została odprawa z personelem SWD poziomu polityczno-wojskowego, strategiczno-operacyjnego i WSzW. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ i jego Inspektoratów, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Przedsięwzięcie to zorganizowali i przeprowadzili oficerowie Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń CDiS SZ.

 

Głównym celem odprawy było dokonanie oceny realizacji zadań w zakresie funkcjonowania SWD w 2017 r. oraz skoordynowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2018 r. Szczególną uwagę poświęcono obserwacjom i doświadczeniom z udziału sił i środków wydzielonych do likwidacji skutków katastrof naturalnych, które miały miejsce na terenie kilku województw w sierpniu br. Zapoznano się także z doświadczeniami zgromadzonymi podczas ćwiczeń pk. „Dragon-17”, „Saber Strike-17” oraz „Saber Guardian-17”.

 

Na zakończenie pierwszego dnia odprawy, w godzinach popołudniowych, zaplanowano krótką podróż wojskowo-historyczną, podczas której uczestnicy tego przedsięwzięcia zapoznali się z wojskowymi tradycjami Bydgoszczy oraz zwiedzili tutejsze Muzeum Wojsk Lądowych.

 

Fotogaleria: