Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Przekazanie obowiązków zastępcy dyrektora CDiS SZ
18.09.2017


W dniu 18.09.2017 r. nastąpiło przekazanie obowiązków Zastępcy Dyrektora CDiS SZ – Szefa Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń. Na uroczystej zbiórce, w obecności całego personelu Centrum, obowiązki z rąk p.o. płk. Aureliusza Chyleńskiego przejął płk Robert Kardaś.

 

Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko nastąpiło podpisanie protokołów objęcia i zdania obowiązków, po czym obaj oficerowie złożyli meldunek dyrektorowi CDiS SZ płk. Ryszardowi Romanowskiemu. Następnie płk Robert Kardaś złożył wpis w Księdze Pamiątkowej Centrum, dziękując przełożonym za ten zaszczyt, a całemu personelowi Centrum za profesjonalne i życzliwe przyjęcie. W dalszej kolejności dyrektor CDiS SZ złożył najlepsze życzenia płk. Kardasiowi, w tym szczególnym dla niego dniu, a także serdecznie podziękował płk. Chyleńskiemu za ponad roczne kierowanie całym pionem.

 

Ostatnim akordem zbiórki było wykonanie pamiątkowego zdjęcia nowego zastępcy
z podległym sobie personelem Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń.

 

Z życiorysem płk. Roberta Kardasia można zapoznać się w zakładce:„Kto jest kim”.

 

Fotogaleria: