Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Święto Wojsk Lądowych
12.09.2017


12 września przypada Święto Wojsk Lądowych, ustanowione dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy pod Wiedniem stoczonej przez wojska polskie w 1683 roku.W rocznicę tego wydarzenia, w dniu 12.09.2017 r., personel CDiS SZ zebrał się na uroczystej zbiórce, by uhonorować liczne grono żołnierzy wojsk lądowych służących w Centrum. Na wstępie dyrektor CDiS SZ płk Ryszard Romanowski złożył im najlepsze życzenia wraz z podziękowaniami za zaangażowanie w służbie oraz żołnierskie koleżeństwo.


Następnie odczytano okolicznościowe rozkazy i decyzje oraz wręczono resortowe medale i honorowe wyróżnienia tym żołnierzom, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystej zbiórce z okazji niedawnego Święta Wojska Polskiego. W dniu dzisiejszym odznaczeni i wyróżnieni zostali m.in.: ppłk Mariusz Żabiński, ppłk Sławomir Cieśla, kmdr por. Krzysztof Buć, kmdr ppor. Adrian Dzióbek. Natomiast odznaki pamiątkowe CDiS SZ otrzymali: kmdr por. Albert Proszowski, kmdr por. Waldemar Kasuła, mjr Andrzej Kubisiak, mjr Grzegorz Łysik, mjr Paweł Wąsowicz, mjr Mirosław Żbikowski.


W dalszej części uroczystości nastąpiło powitanie płk. Roberta Kardasia, który z dniem 11.09.2017 r. objął obowiązki zastępcy dyrektora – szefa Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń. Dyrektor Centrum zapoznał zebranych z żołnierskim życiorysem swojego nowego zastępcy, a płk Kardaś podziękował za życzliwe przyjęcie i wyraził nadzieję na owocną współpracę z wszystkimi żołnierzami i pracownikami, dla dobra CDiS SZ oraz całych Sił Zbrojnych.


Ostatnim akordem zbiórki była prelekcja płk. rez. Grzegorza Knasiaka, który zapoznał uczestników z genezą Święta Wojsk Lądowych oraz omówił przebieg bitwy pod Wiedniem i rolę piechoty w tej batalii. Na zakończenie wykonano zbiorową, pamiątkową fotografię personelu CDiS SZ.

 

Fotogaleria: