Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Uroczysta zbiórka z okazji Święta WP
11.08.2017


W dniu 11.08.2017 r. personel Centrum Doktryn i Szkolenia SZ zebrał się na uroczystej zbiórce, żeby uczcić święto Wojska Polskiego. Po złożeniu meldunku głos zabrał dyrektor CDiS SZ, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił im znaczenie tego dnia, nawiązując do współczesnych powinności żołnierskich i zadań Centrum.

 

Następnie odczytane zostały postanowienia i decyzje o nadaniu resortowych odznaczeń oraz odznak i tytułów honorowych. Odczytano także rozkaz okolicznościowy dyrektora CDiS SZ o wyróżnieniach. Medalem „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” odznaczeni zostali m.in.: płk Cezary Bazak, ppłk Wojciech Gil, ppłk Sławomir Cieślewicz, ppłk Andrzej Kulus, kmdr por. Waldemar Kasuła, mjr Marcin Madej, kpt. Marek Niewiadomski, pani Lucyna Grobelna, pani Aneta Wilewska. Tytuły i odznaki honorowe otrzymali: płk Zbigniew Tracz, ppłk Sławomir Cieśla, ppłk Jacek Duziak, ppłk Grzegorz Duszyński, kmdr por. Bogusław Jakubowski, kmdr por. Krzysztof Buć.

 

Na zakończenie uroczystej zbiórki z krótką prelekcją wystąpił mjr Paweł Jabłoński, który przedstawił zebranym historyczne tło Święta WP, omawiając przebieg Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli patrona Centrum gen. broni Władysława Sikorskiego.

 

Fotogaleria: