Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Warsztaty nt. ochrony ludności cywilnej
29.06.2017

25-29 czerwiec 2017 r.

W dniach 25-29.06.2017 r. Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Alied Command Transormation – ACT) przeprowadziło w Barcelonie warsztaty robocze dotyczące opracowania „Koncepcji ochrony ludności cywilnej” (NATO Protection of Civilians). W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 37 przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz państw członkowskich, dowództw i instytucji NATO. Polska była reprezentowana przez oficera CDiS SZ ppłk. Zdzisława Darosza.

Prace nad koncepcją są rezultatem przyjętej w ramach Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku „Polityki NATO dotyczącej ochrony ludności cywilnej” (NATO Policy for the Protection of Civilians) oraz planu jej wdrażania (NATO Policy Action Plan). Głównym celem trzecich już warsztatów poświęconych tej koncepcji było opracowanie zasad udziału NATO w zapewnieniu ludności cywilnej dostępu do podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Pozostałe części koncepcji dotyczą: świadomości sytuacyjnej środowiska, łagodzenia szkód powstałych w wyniku działań militarnych i klęsk żywiołowych oraz wkładu sił sojuszniczych w zapewnienie bezpieczeństwa.

Przygotowane rozwiązania koncepcyjne stanowić będą wskazówki dla osób odpowiedzialnych za planowanie i prowadzenie operacji, a ich implementowanie w państwach członkowskich NATO pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału sił zbrojnych do efektywnej ochrony ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych i w czasie prowadzenia działań militarnych.

 

Fotogaleria: