Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Poniedziałek, 23 lipca 2018r.
Cywilno-wojskowe warsztaty w CDiS SZ
06.06.2017

06 czerwiec 2017 r.

W dniu 06.06.2017 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy przeprowadzono cywilno-wojskowe warsztaty zarządzania kryzysowego na temat: „Użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeń hybrydowych”. Współorganizatorem warsztatów był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Warsztaty poświęcone były problematyce użycia sił zbrojnych do przeciwdziałania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz zwalczania zagrożeń o znamionach hybrydowych. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia była weryfikacji rozwiązań wypracowanych w czasie prac nad „Koncepcją użycia Wojsk Obrony Terytorialnej” oraz „Koncepcją udziału SZ RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym”, przy wykorzystaniu wcześniej przygotowanych scenariuszy sytuacji kryzysowych.

W związku z tym, że zasadniczą rolę w zwalczaniu zagrożeń tego typu odgrywać będzie układ pozamilitarny, wspierany przez siły zbrojne, do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wybranych województw (kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego i  podkarpackiego), a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast stronę wojskową, oprócz oficerów CDiS SZ, reprezentowali przedstawiciele Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Zarządu Planowania Użycia SZ i Szkolenia - P3/P7 Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych z Bydgoszczy, Rzeszowa i Lublina.

Wypracowane w trakcie warsztatów wnioski i rozwiązania zostaną wykorzystane, między innymi, w czasie prac nad narodowymi dokumentami koncepcyjnymi oraz doktrynalnymi, w tym „Doktryny obronnej Sił Zbrojnych RP”, D-01(E) – obejmującej użycie i funkcjonowanie SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny – oraz „Działań wojsk OT w operacji”, DD-3.40.

 

Fotogaleria: