Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Święto Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
18.05.2017

18 maja 2017 r.

W dniu 18.05.2015 r. Centrum Doktryn i Szkolenia SZ obchodziło swoje święto. Obchody rozpoczęto uroczystym apelem stanu osobowego CDiS SZ, w którym uczestniczyli liczni goście. Byli wśród nich między innymi: szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego WP – gen. bryg. Maciej Jabłoński, szef Inspektoratu Wsparcia SZ – gen. bryg. Dariusz Łukowski, pierwszy dyrektor Centrum – gen. bryg. rez. Franciszek Kochanowski, wiceprezydent Bydgoszczy – p. Mirosław Kozłowicz, komendant wojewódzki Policji – insp. Paweł Spychała. Zaproszenie do udziału w naszym świecie przyjęli także dowódcy jednostek oraz instytucji wojskowych NATO i Sił Zbrojnych RP z bydgoskiego garnizonu, byli żołnierze CDiS SZ oraz przedstawiciele współpracujących instytucji, uczelni i szkół.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku gen. Jabłońskiemu przez dowódcę uroczystości kmdr. Jarosława Hewelta. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego przemówienie wygłosił dyrektor CDiS SZ płk Ryszard Romanowski, który przywitał honorowych gości oraz przedstawił zebranym aktualne zadania i osiągnięcia Centrum. Po odczytaniu personalnych postanowień, rozkazów i decyzji gen. Jabłoński wraz z dyrektorem CDiS SZ odznaczyli grono żołnierzy resortowymi medalami oraz honorowymi tytułami i odznakami. Otrzymali je m.in.: ppłk Grzegorz Duszyński, ppłk Krzysztof Stańczyk, ppłk Grzegorz Kostrzewski, ppłk Cezary Pawlak, mjr Marcin Madej, kmdr ppor. Sylwester Borkowski, kmdr ppor. Adrian Dzióbek.

Następnie, w imieniu szefa Sztabu Generalnego WP, głos zabrał szef P3/P7 SG WP gen. bryg. Maciej Jabłoński, który podziękował całemu personelowi Centrum za efektywną służbę i pracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie podczas wypełniania swoich obowiązków. W dalszej kolejności, w imieniu wszystkich cywilnych gości, przemówił wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, przekazując najlepsze życzenia oraz dziękując za owocną współpracę.

Po zakończeniu oficjalnej części Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy zaprezentowała się uczestnikom uroczystości w krótkim koncercie plenerowym. Następnie wszyscy uczestnicy apelu udali się na piknik żołnierski, podczas którego goście, żołnierze i pracownicy Centrum raczyli się tradycyjnymi potrawami z grilla.

 

Fotogaleria: