Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Niedziela, 22 kwietnia 2018r.
Wizyta oficerów z SACT
17.05.2017

17 maja 2017 r.

W dniu 17. 05. 2017 r. wizytę w Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy złożyła delegacja Narodowych Przedstawicieli Łącznikowych przy Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji (HQ SACT).

Oficerów z różnych krajów Sojuszu powitał  dyrektor CDiS SZ płk Ryszard Romanowski. Następnie, podczas spotkania z kierownictwem Centrum, zapoznano ich ze strukturą, przeznaczeniem, potencjałem oraz zadaniami realizowanymi przez CDiS SZ. W związku z tym, że Centrum ściśle współpracuje z SACT, największe zainteresowanie gości wzbudziły nasze doświadczenia i produkty w zakresie rozwoju koncepcji i eksperymentowania, systemu wykorzystania doświadczeń oraz standaryzacji operacyjnej.

 

Fotogaleria: