Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Udział w warsztatach i konferencji CIMIC
07.04.2017

2-7 kwietnia 2017 r.

W dniach 02-07.04.2017 r. Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Alied Command Transformation – ACT) przeprowadziło w Centrum Eksperckim Współpracy Cywilno-Wojskowej (Civil-Military Cooperation Centre of Excellence – CCOE) w Hadze (Holandia) warsztaty robocze oraz Główną Konferencję Planistyczną dotyczące opracowania „Koncepcji ochrony ludności cywilnej” oraz przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu w postaci gry wojennej, weryfikującego założenia koncepcji. Prace te są rezultatem przyjętej w ramach Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku polityki NATO dotyczącej ochrony ludności cywilnej (NATO Policy for the Protection of Civilians) oraz planu jej wdrażania.

Zasadniczym celem warsztatów był przegląd i ocena dotychczasowych prac nad koncepcją ochrony ludności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu sił koalicyjnych dla zapewnienia bezpiecznego środowiska, jako jednego z trzech zasadniczych filarów koncepcji. Ponadto w czasie głównej konferencji planistycznej określono wymagania dotyczące przeprowadzenia eksperymentu oraz przygotowano wstępny scenariusz gry wojennej.

W warsztatach wzięło udział ponad 30 uczestników z instytucji NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Polska reprezentowana była przez oficerów CDiS SZ: płk. Aureliusza Chyleńskiego i ppłk. Zdzisława Darosza.

Prace w obszarze ochrony cywilnej mają na celu ograniczenie ewentualnych szkód dla ludności powstałych w wyniku prowadzenia operacji sojuszniczej, wsparcie przy udzielaniu pomocy humanitarnej, poprawę komunikacji w relacji ludność cywilna – wojska sojusznicze w rejonie prowadzenia działań oraz przygotowanie lokalnych sił militarnych do współdziałania z ludnością cywilną w celu udzielenia jej efektywnej ochrony.

 

Fotogaleria: