Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Konferencja kierowniczych gremiów MCDC
20.03.2017

14-16.03.2017 r.

W dniach 14-16.03.2017 r. w Zurichu (Szwajcaria) odbyło się spotkanie Narodowych Dyrektorów oraz członków Grupy Sterującej Wielonarodowej Kampanii Rozwoju Zdolności (Multinational Capability Development Campaign – MCDC), poświęcone zatwierdzeniu projektów nowej edycji 2017-2018.

 

MCDC jest sześcioletnim programem obejmującym lata 2015-2020, ukierunkowanym na tworzenie nowych zdolności operacyjnych w ramach współpracy międzynarodowej. Uczestniczy w nim kilkadziesiąt państw, w tym Polska, która od początku tej kampanii czynnie zaangażuje się w prace nad poszczególnymi projektami. Koordynatorem narodowych prac w zakresie MCDC oraz przedstawicielem w gremiach koalicyjnych jest Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Dlatego też podczas konferencji w Zurichu Polskę reprezentowali: Dyrektor CDiS SZ płk Ryszard Romanowski (jako członek Grupy Sterującej) oraz p.o. Szef Oddziału Rozwoju Koncepcji CDiS SZ ppłk Jacek Duziak (jako Dyrektor Narodowy MCDC).

 

Celem tego przedsięwzięcia było zakończenie procesu planowania projektów do realizacji w rozpoczynającej się edycji i przedstawienie ich członkom Grupy Sterującej do zatwierdzenia. Polska zadeklarowała swój udział w pięciu projektach:

  • Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym (cz. 2).
  • Cykl planowania operacji w cyberprzestrzeni – tworzenie podstaw programowych.
  • Dowodzenie i kierowanie w „erze informacyjnej”.
  • Integracja działań kinetycznych i niekinetycznych.
  • Rozwój zdolności do wymiany informacji cywilno-wojskowych w środowisku partnerskim poprzez FMN (Federated Mission Networking).

 

Fotogaleria: