Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
AJP-4.5 DATA FUSION - warsztaty w Bydgoszczy
20.03.2017

14-17.03.2017 r.

W dniach 14-17.03.2017 r. w Bydgoszczy odbyły się warsztaty „AJP-4.5 Data Fusion” zorganizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia SZ na rzecz Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane przez stronę polską. Wzięło w nim udział 20 przedstawicieli dowództw NATO (ACT, Allied Command Operations – ACO, Joint Force Command – JFC Brunsum oraz JFC Neapol), a także 6 państw członkowskich Sojuszu (Belgii, Kanady, Francji, Holandii, Norwegii i Polski).


W trakcie warsztatów dokonano analizy ponad 400 propozycji zmian w dokumencie „AJP-4.5 Allied Joint Doctrine for Host Nation Support” nadesłanych  przez dowództwa i państwa NATO. Analiza ta pozwoliła na sformułowanie wniosków i podjęcie decyzji w sprawie dalszego rozwoju tego dokumentu. W trakcie warsztatów określone zostały zasadnicze kierunki zmian w obowiązującej edycji publikacji sojuszniczej z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań operacyjnych i prawnych, a także podjętych inicjatyw międzynarodowych oraz postanowień Szczytów NATO w Newport i w Warszawie.


Udział przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, w tym oficerów CDiS SZ, w warsztatach zapewnił uwzględnianie polskiego stanowiska w trakcie określania niezbędnych zmian w dokumencie AJP- 4.5 określającym zasady i procedury realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza. Jest to szczególnie istotne z uwagi na zaangażowanie Polski w różnego rodzaju inicjatywy międzynarodowe przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa, ale jednocześnie wymagające dużego wysiłku związanego ze wsparciem oddziałów sił zbrojnych innych państw przebywających na terytorium RP. Dotyczy to między innymi zabezpieczenia działań w ramach: enhanced NATO Responce Force – eNRF, enhanced Forward Presence – eFP, Armored Brigade Combat Team – ABCT, a także Armored Prepositioned Stocks – APS.


Warsztaty „AJP-4.5 Data Fusion” potwierdziły zdolność Sił Zbrojnych RP do efektywnej współpracy z ACT w ramach procesu standaryzacji operacyjnej NATO. Przyczyniły się też do podkreślenia roli CDiS SZ jako instytucji biorącej czynny udział w procesie transformacji i rozwoju zdolności Sojuszu, w ścisłej współpracy z ACT.  Warsztaty były jednym z przykładów wspólnych przedsięwzięć, które zacieśniają tę współpracę, tak  niezbędną w procesie opracowywania i nowelizacji doktryn NATO. W najbliższym czasie planowane są kolejne wydarzenia tego typu dotyczące innych dokumentów standaryzacji operacyjnej NATO.

 

Fotogaleria: