Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Posiedzenie grupy roboczej ds. dokumentów doktrynalnych
06.03.2017

1-3 marca 2017 r.

 W dniach 1-3.03.2017 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia SZ odbyło się spotkanie grupy roboczej do opracowania dokumentu doktrynalnego „Operacje informacyjne” – DD-3.10(A). Jest to dokument drugiego poziomu w architekturze doktryn i dokumentów doktrynalnych, dotyczący problematyki przygotowania i prowadzenia operacji informacyjnych w Siłach Zbrojnych RP, bezpośrednio podporządkowany „Doktrynie prowadzenia operacji połączonych” – D-3(B). Celem tego posiedzenia była analiza treści zawartej w pierwszym projekcie studyjnym dokumentu. Ponadto w ramach spotkania dokonano harmonizacji zapisów z pokrewnym dokumentem doktrynalnym „Operacje psychologiczne” – DD-3.10.1(B).

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przez oficerów z Pionu Doktryn i Oprzyrządowania Systemu Szkolenia CDiS SZ, a uczestniczyli w nim przedstawiciele Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Biura ds. Utworzenia OT, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Narodowego Centrum Kryptologii, Akademii Sztuki Wojennej i Centralnej Grupy Działań Psychologicznych.  

 

Fotogaleria: