Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Podsumowanie procesu standaryzacji operacyjnej za 2016 r.
20.02.2017


Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną resortu ON właściwą w zakresie zarządzania procesem standaryzacji operacyjnej w obszarze dotyczącym doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz publikacji uzupełniających, a w szczególności ich opracowywania. Realizując ten cel, oficerowie CDiS SZ aktywnie uczestniczą w konferencjach narodowych grup roboczych, zespołów i grup Komitetu Wojskowego NATO reprezentujących różne panele tematyczne oraz w pracach Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego i jego podkomitetów. W ramach upowszechniania swoich prac, które poszerzają zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP, CDiS SZ udostępnia poprzez e-bibliotekę swoje zbiory wszystkim użytkownikom autoryzowanym w resortowym systemie teleinformatycznym MILNET-Z.

Zaangażowanie przedstawicieli Pionu Doktryn i Oprzyrządowania Systemu Szkolenia CDiS SZ w prace krajowych grup roboczych oraz zespołów roboczych KW NATO w 2016 r. objęło wiele przedsięwzięć, między innymi: konferencje nt. zarządzania rozwojem doktryn NATO, udział w posiedzeniach Rady Standaryzacyjnej KW NATO, liczne spotkania w ramach Grup Roboczych poświęconych opracowaniu bądź nowelizacji doktryn sojuszniczych. W sumie w 2016 r. oficerowie CDiS SZ byli organizatorami bądź uczestnikami 35 takich przedsięwzięć (szczegółowa lista w zakładce „standaryzacja operacyjna”).

W trakcie spotkań krajowych i międzynarodowych omawiano głównie zasadnicze kierunki zmian w nowelizowanych dokumentach doktrynalnych. Szczególną uwagę poświęcano nowym zagrożeniom w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego wpływającym na zmiany w prowadzeniu operacji połączonych, w tym m.in. działaniom hybrydowym oraz działaniom w cyberprzestrzeni. Tematem spotkań międzynarodowych była również szczegółowa analiza uwag zgłaszanych do kolejnych edycji dokumentów przez poszczególne państwa, w tym Polskę.

Dorobek CDiS SZ w 2016 r. w tym zakresie zawiera wiele opracowanych bądź znowelizowanych narodowych doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz dokumentów uzupełniających, a wśród nich między innymi: Działania lądowe w operacjach połączonych, Targeting w siłach połączonych, Operacje specjalne, Taktyka Marynarki Wojennej, Morska walka minowa, Użycie wojsk w ramach wsparcia pokoju oraz szereg innych.

Z wykazem opracowanych w 2016 r. doktryn i dokumentów doktrynalnych można zapoznać się w zakładce „standaryzacja operacyjna”. Zainteresowane tą tematyką osoby, posiadające dostęp do systemu MILNET-Z, zapraszamy również do korzystania z zamieszczonej na tym portalu e-biblioteki CDiS SZ.

 

Fotogaleria: