Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Niedziela, 22 kwietnia 2018r.
Warsztaty nt. zapewnienia jakości szkolenia
08.02.2017

8 lutego 2017 r.

W ramach działalności służbowej w Centrum Doktryn i Szkolenia SZ opracowywane są analizy dotyczące środowiska bezpieczeństwa, udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach oraz szkolenia. Przykładem tego ostatniego obszaru są prace nad "Koncepcją zapewnienia jakości w Systemie Funkcjonalnym Szkolenia".
Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 4.01.2017 r. powołany został Komitet Sterujący i Zespół Ekspercki do opracowania tej koncepcji. Natomiast w dniu 8.02.2017 r. odbyły się w CDiS SZ warsztaty robocze Zespołu Eksperckiego. Przedsięwzięcie to prowadził w imieniu dyrektora CDiS SZ jego zastępca – szef Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń płk Aureliusz Chyleński, będący jednocześnie kierownikiem Zespołu Projektowego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tego zespołu z CDiS SZ, Sztabu Generalnego WP (Zarządu P3/P7), Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Żandarmerii Wojskowej, Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie oraz uczelni wojskowych – WAT, AMW, WSO SP i WSO WLąd.
Zasadniczymi celami warsztatów było omówienie założeń projektowych Koncepcji i przedstawienie informacji dot. istniejących systemów zapewnienia jakości w Siłach Powietrznych oraz wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach wojskowych. Podczas spotkania przedyskutowano możliwe rozwiązania oraz właściwe procesy i procedury skutecznego wprowadzenia systemu zapewnienia jakości w Systemie Funkcjonalnym Szkolenia.

 

Fotogaleria: