Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Konferencja marynarek wojennych NATO
26.01.2017

17-26 stycznia 2017 r.

W dniach 17-26.01.2017 r. w Amsterdamie zorganizowana została coroczna Konferencja Grupy Roboczej Operacji Morskich NATO (Maritime Operations Working Group – MAROPSWG 2017). Jest to najważniejsza konferencja przedstawicieli marynarek wojennych  NATO szczebla taktycznego, poświęcona działalności okrętów oraz doskonaleniu systemu  oprzyrządowania procesu szkolenia w siłach morskich Sojuszu. W przedsięwzięciu tym udział wziął Szef Oddziału Doktryn i Regulaminów Marynarki Wojennej CDiS SZ – kmdr Krzysztof Rybak.
 
W czasie konferencji dokonano przeglądu wiodących doktryn i dokumentów doktrynalnych NATO, pozostających w ścisłym związku z działalnością sił morskich Sojuszu. Uczestników tego spotkania zapoznano z aktualnym stanem opracowywania doktryn, dokumentów doktrynalnych,  koncepcji i dokumentów serii EXTAC szczebla taktycznego. Przedstawiono również obecne i potencjalne zagrożenia na morskim teatrze działań, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Śródziemnego oraz wyzwań związanych  z migracją, piractwem i przemytem. Omawiając zaangażowanie Stałych  Zespołów Okrętów Nawodnych NATO w ramach Sił Odpowiedzi, zwrócono uwagę na pełnienie przez te okręty również funkcji polityczno-dyplomatycznej, poprzez podkreślanie spójności i gotowości NATO do reagowania w każdej sytuacji i w każdym rejonie świata. Na zakończenie konferencji zapoznano jej uczestników z projektami budowy nowych okrętów oraz systemów uzbrojenia, w tym bezzałogowych i autonomicznych.

 

Fotogaleria: