Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Niedziela, 22 kwietnia 2018r.
Pożegnanie z bronią
30.01.2017

30 stycznia 2017 r.

30.01.2017 r. w sali widowiskowej Klubu „Logistyk” odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego CDiS SZ, podczas której pożegnano 4 zasłużonych oficerów Centrum odchodzących do rezerwy:
  • ppłk. Mirosława Góreckiego – szefa Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych;
  • ppłk. Andrzeja Krawczyka – zastępcę szefa Oddziału Doktryn i Regulaminów Rodzajów Wojsk i Służb;
  • ppłk. Ryszarda Bieniasa – st. specjalistę Oddziału Doktryn i Regulaminów Rodzajów Wojsk i Służb;
  • kmdr. por. Arkadiusza Bielińskiego – starszego specjalistę Oddziału Analiz Szkolenia.

Uroczystość ta miała podniosły charakter i przebiegała zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Po złożeniu meldunku dyrektorowi CDiS SZ nastąpiło wprowadzenie sztandaru wojskowego i odegranie „Hasła Wojska Polskiego”. Następnie odczytano decyzje personalne i okolicznościowe rozkazy, po czym dyrektor Centrum płk Ryszard Romanowski wręczył odchodzącym żołnierzom honorowe wyróżnienia, dziękując im za wzorową, wieloletnią służbę oraz profesjonalizm w realizacji zadań na rzecz CDiS SZ i całych Sił Zbrojnych.

W dalszej części uroczystej zbiórki zastępcy dyrektora – szefowie pionów dokonali omówienia żołnierskich życiorysów żegnanych oficerów, ze szczególnym uwzględnieniem ich zasług podczas służby w CDiS SZ. Następnie przedstawiciel odchodzących do rezerwy – ppłk Andrzej Krawczyk – podziękował w imieniu swoich kolegów za lata wspólnej służby i złożył najlepsze życzenia kierowniczej kadrze oraz całemu personelowi Centrum.

Ostatni akordem uroczystości było dokonanie przez odchodzących do rezerwy oficerów wpisów w Księdze Pamiątkowej CDiS SZ, wspólne zdjęcie oraz przyjmowanie indywidualnych życzeń od kolegów i współpracowników.

 

Fotogaleria: