Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Niedziela, 22 kwietnia 2018r.
Pożegnanie i powitanie oficerów w CDiS SZ
12.07.2016

05 lipca 2016 r.

 W dniu 5 lipca 2016 r. podczas zbiórki żołnierzy i pracowników wojska CDiS SZ odbyła się uroczystość powitania oficerów wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe w Centrum. Po odczytaniu rozkazów personalnych oraz wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe dyrektor Centrum – płk Ryszard Romanowski – powitał nowo przybyłych. Służbę w CDiS SZ oficjalnie rozpoczęli:
  • kmdr ppor. Marek Bartkowiak – przybyły z JW 3394 na stanowisko specjalisty w Oddziale Doktryn i Regulaminów Marynarki Wojennej;
  • mjr Mirosław Żbikowski – przybyły z Dowództwa 1. Brygady Logistycznej na stanowisko specjalisty w Oddziale Doktryn i Regulaminów Rodzajów Wojsk i Służb;
  • mjr Marcin Madej – przybyły z Dowództwa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych na stanowisko specjalisty w Oddziale Doktryn i Regulaminów Sił Powietrznych;
  • kpt. Paweł Jabłoński – przybyły z Dowództwa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych na stanowisko młodszego specjalisty w  Sekcji Planowania i Zabezpieczenia.
 Podczas uroczystości pożegnano także dwóch oficerów, którzy po 4 latach służby w Centrum zostali wyznaczeni na stanowiska poza granicami państwa:
  • kmdr por. Marek Szwarc – starszy specjalista Oddziału Doktryn i Regulaminów Marynarki Wojennej przechodzi na stanowisko szefa wydziału w HQ MC Northwood w Wielkiej Brytanii;
  • ppłk Mariusz Zacharzewski – starszy specjalista Oddziału Doktryn i Regulaminów Sił Powietrznych odchodzi na stanowisko starszego specjalisty w The Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC) w Portugalii.
 Po odczytaniu decyzji personalnych i okolicznościowych rozkazów zastępca dyrektora Centrum – kmdr Jarosław Hewelt – zapoznał zgromadzonych z przebiegiem służby żegnanych oficerów, podkreślając ich osiągnięcia w CDiS SZ. Dyrektor Centrum podziękował za zaangażowanie i opracowanie wielu dokumentów doktrynalnych, po czym wręczył odchodzącym żołnierzom wyróżnienia, życząc im sukcesów na nowych stanowiskach w strukturach NATO.

 

Fotogaleria: