Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Spotkanie zespołu roboczego
23.06.2016

21-23 czerwca 2016 r.

W dniach 21-23.06.2016 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia SZ odbywa się spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania dokumentu doktrynalnego „Procedury rozpoznawcze” – DD-2.1(B). Jest to dokument drugiego poziomu w architekturze doktryn i dokumentów doktrynalnych z obszaru rozpoznania Sił Zbrojnych RP, bezpośrednio podporządkowany doktrynie „Rozpoznanie wojskowe” – D-2(A).

Celem spotkania jest wypracowanie szczegółowych zapisów w dokumencie, dotyczących realizacji procedur rozpoznawczych podczas planowania i prowadzenia działań zarówno w czasie pokoju, jak i podczas operacji kryzysowych. Przedsięwzięcie to realizuje zespół oficerów Oddziału Doktryn i Regulaminów Wojsk Specjalnych CDiS SZ, a uczestniczą w nim ponadto przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

 

Fotogaleria: